“ชาวซีมะโด่งจุฬา” มอบดอกไม้ยินดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภาสวนสุนันทา

10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์แจ่มจันทร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะด้วย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทามอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม

Thu Sep 10 , 2020
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ […]

Breaking News