รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทามอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ เรื่องเล่าโควิด มุมดีๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด – ๑๙ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

Thu Sep 10 , 2020
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แถลงความสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตร ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ […]

Breaking News