ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ ในก้าวต่อไป เข้าฟังออนไลน์ฟรี

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ ในก้าวต่อไป เข้าฟังออนไลน์ฟรี

           คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาพิเศษ “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ  ในก้าวต่อไป” ผ่านระบบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564   เวลา
09.30 – 12.00 น. โดยมี คุณนัทธี ถิ่นสาคู (ส.ส.จังหวัดภูเก็ต และรองประธานคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว), คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช(ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต), คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย(ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดี คณะรัฐศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมการสัมมนาครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ สามารถสแกน QR Code เข้ารับฟังได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

 รุ่น2จองคิว!หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ เตรียมรับรุ่น 2 จำนวนจำกัด

Sun Jul 18 , 2021
  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ […]

Breaking News