เรียน”หมอฟัน” ม.กรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมรอบด้าน งานมั่นคง ทันตแพทยสภาให้การรับรอง

ช่วงนี้เป็นเทศกาล “ทีแคส” ของน้อง ๆ ม.ปลายที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังเอาไว้ ซึ่งปีที่ผ่าน ๆ มาก็ถือว่ามีการสอบและยื่นคะแนนแข่งขันกันตามปกติ แต่หลังจาก โควิด-19 อาละวาดหนักไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว (2020)ทุกอย่างก็แทบจะ “เซ็ตซีโร่” กันใหม่

โดยเฉพาะ “การศึกษาไทย” ที่สับสนอลหม่าน เด็กม.ปลายมีเวลาเรียนน้อยนิด แต่ก็จำใจต้องเข้าสู่สารพัดสนามสอบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การ “เลือกคณะ” เพื่อก้าวไปสู่อาชีพที่ตั้งใจไว้ในปีนี้จึงยุ่งยากขึ้นอีกหลายเท่า แต่ก็เชื่อว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงหากน้อง ๆ มีการกลั่นกรอง ติดตามดูข้อมูลสถิติและแนวโน้มในเรื่องของสาขาอาชีพที่ขาดแคลนหรือ “สาขายอดฮิต” อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปดูสาขาอาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการในบ้านเรา ก็แทบจะเป็นภาพเดิม ๆ คือ แพทย์ ทันตะแพทย์ เภสัช วิศวะ (บางสาขา) ส่วนที่สอดแทรกเข้ามาก็จะเป็นอาชีพใหม่ ๆ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ นักการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญ Big Data ผู้เชี่ยวชาญ AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ผู้เชี่ยวชาญ Supply Chain และโลจิสติกส์ เป็นต้น

ดังนั้นจึงถือได้ว่า อาชีพแพทย์ หรือ “หมอ” ในบ้านเรายังยอดฮิตติดอันดับแรก ๆ ทั้งหมอคน หมอฟัน หมอยา การคัดคนเข้าเรียนจึงเข้มข้น หัวกะทิและมีความพร้อมทุกด้านเท่านั้นที่ผ่านมาได้ เพื่อแลกกับความสำเร็จอันหอมหวานต่อไปในอนาคต…

อาชีพ “หมอฟัน” หรือทันตแพทย์ จึงถือเป็นหนึ่งในสาขายอดนิยมอมตะนิรันดร์กาลของไทย เพราะนอกจากจะเป็นอาชีพที่สังคมให้เกียรติสูงแล้วยังมีรายได้ที่ดี สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ง่าย รวมทั้งจัดการเรื่องเวลาของการทำงานให้มีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ไม่ยาก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สร้างหมอฟันคุณภาพเพื่อสังคมไทย

ปัจจุบันหลักสูตร ”ทันตแพทยศาสตร์” ในประเทศไทย มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทันตแพทยสภาให้การรับรองก็คือ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า ทันตแพทย์ หรือ หมอฟัน จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการรักษาทางทันตกรรมตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งระดับการศึกษาของประชาชน ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษา

เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากนับเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา “ปาก”จึงเป็น ประตูสู่สุขภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีปัญหาฟันผุ หรือผู้สูงอายุที่มีฟันในช่องปากเหลือน้อย ส่งผลต่อภาวะโภชนาการโดยตรง โดยมีการศึกษาและพบหลักฐานที่มีความเชื่อมโยง ระหว่างภาวะอักเสบในช่องปากโดยเฉพาะการมีโรคปริทันต์อักเสบ ส่งผลให้การรักษาและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ได้ผล และในทางกลับกัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในภาวะควบคุมโรคได้ไม่ดีก็จะทำให้ภาวะโรคปริทันต์อักเสบมีความรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเช่นกัน

ดังนั้นสุขภาพช่องปากจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางกาย จิตใจและสังคม และการมีอายุยืนยาว (Teeth for Long life) ทันตแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพในช่องปาก ด้วยเหตุนี้ ม.กรุงเทพธนบุรี จึงได้เปิดเป็นสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการทำวิจัย ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม) พ.ศ. 2563

สำหรับหลักสูตร ป.ตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันการศึกษา จากทันตแพทยสภา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจึงมีคุณสมบัติมีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์คณิต จำนวน 25 คน และผู้ที่จบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์มาแล้ว เข้ามาศึกษาเพื่อ ป.ตรีที่สอง โดยการเทียบโอนหน่วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ จำนวน 15 คน

ทุกวันนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา ทั้งระดับพรีคลินิก และคลินิก อาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรม เข้าสู่ยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) มีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล ( Digital Automation Technology) เพื่อให้นศ.ได้ใช้ฝึกปฏิบัติงานกับหุ่นกะโหลก และขากรรไกรจำลอง รวมทั้งใช้ในการฝึกปฏิบัติงานให้การบริการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม การฝึกปฏิบัติงานของ นศ.ทันตแพทย์ จัดให้มีอาคารคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย เก้าอี้ทำฟัน 100 ชุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ

นอกจากนี้ มกธ. ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครฯ ในการให้โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานครฯ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่ นศ.อีกทางหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจในการจัดหาผู้ป่วยให้มีปริมาณเพียงพอในการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์ที่กำหนดของทันตแพทยสภา รศ.ดร.บังอร กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันทำการ เพราะตอนนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับตรงรอบ 3 ตามคำเรียกร้อง จำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น

น้องๆที่สนใจเข้าไปที่ http://www.btudental.com/ โทรศัพท์ 02-8006800-5 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.btudental.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

พก. ชี้แจงการเปิดรับบริจาคเงินผ่านชื่อบัญชีกองทุน

Sat May 1 , 2021
พก. ชี้แจงการเปิดรับบริจาคเงินผ่านชื่อบัญชีกองทุน     วันนี้ (1 พ.ค. 64) เวลา 08.30 […]

Breaking News