สวนสุนันทาลงนามร่วมมือบริษัทเยาวราช หนุนวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ กับรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เยาวราช จำกัด ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือเพื่อศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ พัฒนากัญชง กัญชาได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิจัย คิดค้นสารสกัดจากกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตพัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชง กัญชา คุณภาพดี สูตรตำรับยาและวิธีการบำบัดรักษาโรคให้คุณภาพและความปลอดภัยสำหรับรองรับอุปสงค์ในยารักษาโรค ซึ่งมีกัญชง กัญชา เป็นส่วนประกอบอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนโทเร หนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมดเขต 15 ส.ค.

Mon Sep 14 , 2020
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 กำหนดส่งใบสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการ […]

Breaking News