มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
12/01/2022

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มกธ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาจีนในกิจกรรมดังกล่าว และ Professor Zhang Peng ผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง กล่าวทักทายและให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจีนด้วย