“ห่างไกล ไม่ห่างกัน” มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมใจสู้ภัย COVID-19 . เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง […]

50 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ระดมทุนช่วย นศ.กระทบ โควิด-19          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ […]

อาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมด้วย ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       […]

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฝากความหวังใยช่วงภัยพิบัติ ไวรัสโควิด-19 ไปยังทุกท่าน พร้อมร่วมมือกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบความคุ้มครองประกันชีวิตไวรัส […]

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี […]

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ฉลอง 50 ปี สู่องค์กรสร้างมืออาชีพ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ […]

        ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เข้าประชุมหารือในความร่วมมือแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

Breaking News