ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร นำทัพประชุมนานาชาติออนไลน์ ระดมหัวกะทิ พร้อมเปิดรับเทคนิค และระบบการสอนออนไลน์  โดยมีการยิงสัญญาณการถ่ายทอด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ […]

ทำไมต้อง ป.เอก ศิลปากร ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตร ป.เอกการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา […]

อธิการ ศิลปากร ออกเยี่ยมหอพัก รับมือเปิดภาคเรียน 13 ก.ค.63           ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือลดค่าเช่าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร […]

ศิลปากร ร่วมหนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ศิริราช 13 พ.ค. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

ดร.วิชิต ประธานหลักสูตร ป.เอก การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวและกีฬา . อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

น้ำใจชาวศิลปากร “ตู้ปันน้ำใจ” แจกฟรี สู้ภัยโควิด-19 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และ อาจารย์วิชิต […]

Silpakorn Green Market ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 โครงการ ศิลปากรร่วมใจต้านภัย COVID-19 ด้วยความห่วงใยของท่านรองวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ โครงการ […]

📚อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต ที่สนใจด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจStartup🚀🚀🚀 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์(3วัน) “Startup Boot […]

ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ “ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19” ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ […]

Breaking News