อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช […]

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีม อ.ดร.ประชุม คำพุฒ และว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร […]

  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท , ผลงานพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” รับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ อธิการบดีปลื้มพร้อมต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม […]

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร ม.เกษตรศาสตร์ และ […]

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา​ ๐๗.๐๐​น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง จำนวน 9 หน่วยงาน วันนี้ (3 ธ.ค.62) […]

ศิลปากร เสริมวิชาการ MOU ม.ราชภัฎ ตะวันตก 4 แห่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

เดินวิ่ง 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ส่งต่อความดี          หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเดินวิ่งการกุศล 50 ปี […]

ม.รังสิต ชวนครูสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพครู-การศึกษา สู่ความยั่งยืน   จากความร่วมมือ 1 มหาวิทยาลัย 3 […]

พม. จับมือ ม.นเรศวร ร่วมมือทางวิชาการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้านอาหารให้คนพิการและสตรี วันนี้ (23 พ.ย. 62) เวลา […]

Breaking News