Lotus’s ให้ทุนเต็ม 100% จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนละ 284,000 บาท เรียนสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
30/10/2022

Lotus’s ให้ทุนเต็ม 100% จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนละ 284,000 บาท เรียนสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปั้นนักจัดการเกษตรรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้จัดการสาขา Lotus’s ในอนาคต
Lotus’s ให้ทุนจัดเต็ม 100% จำนวน 50 ทุน
มูลค่าทุนละ 284,000 บาท
คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
#DEK66 รีบคว้าโอกาส! ก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง ด้วยหลักสูตรล้ำสมัยที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ และการตลาดเชิงธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์มืออาชีพมากประสบการณ์ของคณะเกษตรนวัตและการจัดการ ฝึกปฏิบัติงานจริงใน Lotus’s ธุรกิจค้าปลีก Modern Trade ระดับโลก และโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการสาขาหลังเรียนจบ
Highlight : ทุน Lotus’s
-ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 50 ทุน ตลอดหลักสูตร
-รับเครื่องแบบและฝึกปฏิบัติงานใน Lotus’s go fresh
-มีค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน
-พร้อมโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการสาขา
สมัครรับทุนการศึกษาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
หรือ Scan QR Code ได้เลย!!!